Monitoring Przyrodniczy 2019

30
09.2019

Monitoring przyrodniczy wykonany w ramach After-Life CP w 2019 roku w ramach trawłości projektu LIFE NAT/PL/000259 „Czynna ochrona kompleksu priorytetowych siedlisk napiaskowych (*6120, 2330) w obszarze Natura 2000 na Pustyni Błędowskiej"

Plik do pobrania w załączeniu

Pliki do pobrania